Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng DotNetNuke bằng video

Bài tập của nhóm 6. Môn Chính phủ điện tử

1.Hướng dẫn cài DNN 5.x.x dành cho win7
http://www.mediafire.com/?floc8egb0fw67g4
2.Hướng dẫn cài DNN 5.x.x dành cho win xp
http://www.mediafire.com/?r7mlw4blg23rzu1
3.Hướng dẫn cài skins, module cho DNN
http://www.mediafire.com/?iz1l1ma1tvtlub6
4.Skins + modules+source code đã cài để các bạn tham khảo
http://www.mediafire.com/?r7ed7sayf7a5ge0

1 nhận xét: